APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RODO
Poznaj praktyczne rozwiązania i wykonaj samodzielnie zaawansowaną analizę ryzyka zgodną z RODO
Realizacja obowiązku prawnego RODO
Łatwa identyfikacja zagrożeń RODO
Automatyzacja procesu oceny ryzyka

Realizacja obowiązku prawnego RODO

Zgodnie z art. 32 RODO, każdy Administrator danych osobowych oraz każdy Podmiot przetwarzający dane musi przeprowadzić stałą i systematyczną analizę ryzyka, po to aby stosować adekwatne do zagrożeń środki techniczno-organizacyjne. Obowiązkiem tych podmiotów jest bowiem zapewnienie stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku.

Patronem merytorycznym jest kancelaria C&C Chakowski & Ciszek

Łatwa identyfikacja zagrożeń RODO

Dzięki eRODO.eu możliwe jest zaobserwowanie trendów, które mogą stanowić podstawę do podjęcia uzasadnionych decyzji o intensyfikacji lub zmiany działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do dalszego planowania reakcji na niekorzystne zjawiska

Automatyzacja procesu oceny ryzyka

Testowanie, mierzenie i ocenianie zastosowanych środków ma charakter stały - analiza ryzyka to obowiązek, który należy realizować systematycznie aby ustalić czy:

  • wdrożono zgodnie z planem strategie reakcji na ryzyka,
  • działanie podejmowane w ramach realizacji planów reakcji na ryzyko skutkują oczekiwanymi rezultatami,
  • nie doszło do zmian w poziomie ryzyka
  • wystąpiły czynniki wyzwalające zidentyfikowane ryzyka,
  • wystąpiły nowe ryzyka nierozpoznane uprzednio

Wyślij zapytanie ofertoweKontakt

Paweł Wróbel
ZADZWOŃ 698 090 050